موس اکرون Acron OM 140 BT

  • بدون سیم بدون محدودیدت
  • امکان تنظیم دقت پردازش ۱۲۰۰,۱۶۰۰,۸۰۰ dpi
  • کلیدهای ویژه جهت کاربری و پیمایش آسان تر در اینترنت
  • دقت پرداژش بالا تا ۱۶۰۰ dpi با تکنولوژی اپتیک
  • اسکرول با دقت بالا جهت پیمایش روان تر در اسناد
  • آزادی عملکرد تا فاصله ۲۷۰ سانتی متری
  • اتصال به وسیله تکنولوژی Blutooth Ver 3.0